JANUS'un ASTROLOJİ KİTAPLARI
BURÇLARDAN GELEN ENERJİ
Burçlar, Elektromanyetik Etkileri Ve Karakter
(Bir Hipotez)

Burçların karakteri etkilemesinin bilimsel nedenselliği!
ASTROLOJİ EĞİTİMİ
(Herkes İçin
Harita Yorumlama)

Harita çıkartmayı
kolayca öğrenin!
DOLUNAY
ASTROLOJİSİ

Herkes ayda bir gün,
dolunaydan gelen etkilerle
Ay burcuna uygun fırsatlar yakalamaktadır.
722 EĞİTİMLERİ >> Adept Majisyen
Manyetik Maji
Pozitif Enerji
SİTEYE ÜYE OLUN    |    ÜYE GİRİŞİ

ASTEROİD EROS

Eros Nedir?    |    Eros Burcunuzu Bulun!    |    Eros Yorumları

EROS NEDİR?

Yazı:

Asteroidler Nedir?    |    Tanrı Eros Kimdir?    |    Astrolojide Eros    |    Partnerler ve Eros


ASTEROİDLER NEDİR?

Mars ve Jüpiter gezegenlerinin yörüngeleri arasında geniş bir boşluk vardır, ancak bu boşluk boş değildir; çünkü söz konusu boşlukta binlerce parçalanmış kaya parçası bulunmaktadır. Bunlar bir kuşak şeklinde dizilidirler ve tıpkı planetler gibi Güneş çevresinde dönmektedirler. Bu irili ufaklı -değim yerinde ise- “minyatür gezegenler”e asteroid denir. Asteroid kuşağının önceden Mars ve Jüpiter arasında bulunan bir planetin bilinmeyen bir nedenden parçalanması ile oluştuğuna inanılmaktadır.

Her bir asteroid keşfedildiğinde International Astronomical Union (IAU) bunlara isim vermekle görevlidir. Şimdiye dek 21.000 asteroid isimlendirilmiş, ya da numaralandırılabilmiştir.

Önceleri asteroidlere tıpkı planetler gibi tanrıların ve mitolojik figürlerin (örneğin 5143 Herkül, 7088 İştar) isimleri verilmiştir. Ancak sayılar artınca tanrı adları tükenmiş, bu yüzden önce tarihsel kimlikler kullanılmış, ardından sıra pop müziği müzisyenlerine gelmiş (örneğin 3834 Frank Zappa, 342843 David Bowie), sayılar daha da artınca ülke ve kent isimleri çiçek, dağ göl, hatta renk adları bile verilir olmuştur.

Bu yazı dizisinin konusu olan asteroid ise Eros adlı tanrının adını almış olan asteroiddir.


TANRI EROS KİMDİR?

Eros’da ataerkil Yunan mitografları aracılığı ile tanıdığımız bir tanrıdır. Onun hakkında en temel bilgiyi iki baş mitograf Grek Hesiodos vermiştir. Buna karşın Eros çok hatalı şekilde sadece tanrıça Afrodit’in oğlu olarak tanınır… Oysa Eros evren var olurken ilk başta, kendi kendine doğan bir tanrıdır; ünlü araştırmacı Azra Erhat’a göre bir “ilk ilke”dir.

Yaratılış mitine göre İlk başta kaos vardır; “Kaos’un bir düzene gelmesi, ve üretim sürecinin ortaya çıkması Eros’un gücüyle olmuştur” (Hesiodos, Eseri ve Kaynakları - Azra Erhat).

Hesiodos, Theogonia
116
Khaos’tu hepsinden önce var olan,
Sonra geniş göğüslü Gaia, Ana Toprak,
Sürekli, sağlam tabanı bütün ölümsüzlerin,
Onlar ki tepelerinde otururlar karlı Olympos’un
Ve yol yol toprağın dibindeki karanlık Tartaros’ta,
Ve sonra Eros, en güzeli ölümüz tanrıların,
O Eros ki elini ayağını çözer canlıların,
Ve insanların da tanrıların da ellerinden alır
Yüreklerini, akıl ve istem güçlerini.
Khaos’tan Erebos ve kara Gece doğdu
Erebos’la sevişip birleşmesinden.

Bu bilgiler Big Bang öncesini, ayrıca hemen öncesinde ve sonrasında evrenin oluşumunu anlatmaktadırlar aslında. Gaia (yani ana tanrıça) evrendir. Tartaros evrenin içinde bulunduğu kara deliktir. (Bkz. Nikodem Poplawski of the University of New Haven - Are We Living in a Black Hole?) Eros ise kendi kendine doğan -olaya kuantum mekaniği açısından bakacak olursak- bir parçacıktır. Temel ilkedir ama aslında: Bohm’un Implicate Order’ı, Hameroff’un Kuantum Uzayındaki embed Platonik Değerler’i…

Aşk tanrıçası sanılsa da aslında gülüş ve uyum tanrıçası olan Afrodit denizden doğduğunda hemen onun peşine takılır.

Zaman içinde ataerkil mitograflar (örnek: Ibycus ve Nonnus) aşk ve seksin uyumunu yorumlayamayan ve daima aşk ve seksi kavga ile ilintili gören Eros’u savaş tanrısı Ares ile -yine kısır şekilde- aşk tanrıçası şeklinde algıladıkları Afrodit’in oğlu olarak görecekleridir.


ASTROLOJİDE EROS

Astrolojide ise Eros düştüğü burca göre insanın bazı(!) gizlerini, hem de cinsel hayatı ile ilgili gizlerini, ortaya çıkartan bir gök cismidir.

  • Cinsel tutum,
  • erotik davranış,
  • tutkular ve tutku seviyesi,
  • kişiyi seks hayatında uyaran her şey,
Eros ile deşifre edilebilir.

Aslında bu bakış açısı gerçek olsa da, biraz sığdır; çünkü cinsel dürtü aslında sadece cinsel organlarla ilgili bir duygu değil, psikolojide libido adı verilen “yaşatıcı bir enerji”dir. Eros adlı ilk ilke -sadece yatakta yapılabilen ve boşalmaya endeksli- bazı jimnastik hareketleri değil, canlılara yaşama gücü veren ve ataerkinin sadece bu yüzden yasaklamaya çalıştığı temel enerjidir.

Bu yüzden Eros’un düştüğü burca göre yapılan yorumlar aslında ilgili kişinin yaşam arzusu miktarını, yaşam sevinci ölçüsünü, yaşama bağlılığını ve özellikle hayat enerjisinin yapısını da ortaya koyar.


PARTNERLER ve EROS

Eros, bir partner ya da partner adayını tanımanın (hatta ilişkinin uyumlu olup olmayacağını bir ölçüde anlamanın) baş göstergesi olarak algılanabilir.

Eros aynı zamanda ilişkiyi başlatmak için atılması gereken adımı, yani hedefin dikkatini çekme, ya da ona “en iyisi senin için benim” mesajını vermenin yollarını da gösterir. Bu yüzden bir kişiyi elde etmek adına Eros’unun söylediği şekilde davranan amacını elde etmede büyük bir adım atmış olur. Eros yanılmaz.

Eros burçlarının uyumu ve uyumsuzluğu ile tahminler yapılabilecek olsa da, söz konusu uyum ya da uyumsuzluklar farklı ilişkilerde farklı şekilde yorumlanmalıdırlar.

Evliliklerde (birlikte uzun süreli, uyum gerektiren, sosyal yönü de olan ilişkilerde) Eros’ları polar (zıt, aralarında 180 derece olan) burçlara düşenler beraberliklere sorunları halletme isteği ile girmeli ve birbirlerine hoşgörü ile yaklaşmalıdırlar. Partnerlerinin karakterindeki kendilerine ters düşen durumlara engelleyici ve biçimlendirici tutumlar takınmanın yerine, farklılığa hoşgörülü yaklaşabilecek isteğe sahip olmalıdırlar.

Arzu-yoğun (geleceğe yönelik planların yapılmadığı, ilişkinin temeli salt zevk ve tatmine dayalı) ilişkilerde anılan polarite biraz tehlike içerse de, eğlenceli bir meydan okuma ve heyecan verici bir ilişki de yaratabilir… (ya da kişiler birbirilerini üç-dört bin yıl süre ile görmek istemeyebilirler). İlişkilere salt cinsellikteki (yataktaki) uyum adına bakılırsa (özellikle ilişkiler heteroseksüelse, yani iki zıt cinsiyetin varlığı söz konusu ise, ya da eşcinsel ilişkilerdeki bireyler iki zıt cinsel kimlik taşımaktalarsa) polar burçlar heyecan dolu bir ilişki yaratacak da olabilirler.

Partnerlerin Eros burçları aynı ise (ya da Eros’lar uyumlu burçlara düşmüşse) bu kişiler hayata aynı aspektten bakacaklarını, bu yüzden birbirlerini anlayacaklarını, ortak kararları kolay ve uyumlu şekilde alacaklarını rahatlıkla düşünebilirler. Ancak zıtlıkların yaratacağı tetiklemelerden yoksun kalacaklarını, can sıkıntısı ve tekdüzelik ile yüzleşeceklerini bilmelidirler.

Sözün özü, Eroslar karşılaştırılırken ilişkiden ne beklendiği belirlenmeli ve yorum bu doğrultuda yapılmalıdır.

Tüm bu bilgilere karşın sadece Erosları karşılaştırarak ilişkiler hakkında kararlara varmak doğru değildir. Tüm bir haritaya bakmadan kesin yorumlar yapmak yanlıştır (haritaya bakarak bile kesin yorum yapmak yanlıştır.) En uyumsuz Eros durumlarına bile evlilik ya da ilişkiler evine düşen temiz bir Venüs, bu ortama mutluluk frekansı katacaktır.ANA SAYFA    |    Sorular    |    Astroloji    |    Kuantum    |    Ezoterizm    |    Filmlerimiz    |    İletişim

Dizayn: JANUS722.com    |    © 2015 -