722 Sistemi Majikal Eğitim
Pozitif Enerji Eğitimi
Astroloji Eğitimi
DANIŞMANLIK
SİTEYE ÜYE OLUN
Güncellemeleri hemen haber alın,
üyelere özel sayfalara girin.
ÜYE GİRİŞİ

BU SAYFAYI PAYLAŞIN! >>
  BASİTLEŞTİRİLMİŞ
KUANTUM MEKANİĞİ

(Yazıların sıra ile, atlamadan okunması önerilir)

1- Giriş
Kısa özet için dokunun! Fizik kuralları ile açıklanan dünyayı oluşturan atomların içindeki dünyada fizik kuralları değil; akıl almaz, masalsı, kurgu bilimden alıntı benzeri kurallar ve kanunlar vardır! Aslında kural ve kanundan söz etmek de hatadır; çünkü hiçbirşey kesin değildir atom altı dünyada! Kuantum mekaniğinin yarattığı heyecanın dalgasının nedeni de bu gerçektir:
İnsanın gerçek saydığı dünyayı
meydana getiren dünyada
hiç bir şeyin gerçek olmadığı gerçeği!


2- Süperpozisyon
Kısa özet için dokunun! Süperpozisyon (Superposition, Türkçe çeviri: üst üste koyma /çakışma) durumu bir parçacığın tek bir anda (yani aynı anda) farklı yerlerde (yani birçok yerde birden) olmasıdır.


3- Kuantum Dalga Fonksiyonu
Kısa özet için dokunun! Kuantum dünyasında çok minik bir bilye olan parçacık, bilye gibi hareket etmez; bir dalga gibi (geniş yüzde ve dalganın yapacağı/akacağı/gideceği biçimde) hareket eder. İşte bu nedenle bir parçacık "her yerdedir".


4- Dalga Fonksiyonunun Çökmesi
Kısa özet için dokunun! Kuantum dünyasında süperpozisyonlar (yani birçok olasılığın üst üste/iç içe varlığı halinde olan durum; bilimsel anlatımla 'kuantum olasılıkları dalgası') ölçüldükleri (bakıldıkları) zaman, ölçülen dışındakiler aniden çökmekte, tüm süperpozisyonlar -ölçülen temelinde- tek bir duruma indirgenmekte, böylece gerçek olarak algıladığımız şekle dönüşmektedirler.


5- Kopenhag Yorumu
Kısa özet için dokunun! Standart verilerle şekillenmiş beyinlere akıl almaz gelen durum Danimarkalı fizikçi Niels Bohr tarafından "Kopenhag Yorumu" olarak tanıtılmıştır. İlk ortaya atıldığında ise kolayca tahmin edilebileceği gibi büyük tartışmalara (hatta bilimsel skandala) dönüşmüş; o döneme dek "en devrimci" sayılan Albert Einstein tarafından bile reddedilmiş, böylece Einstein ve Bohr arasında yıllarca sürecek bitmek bilmez bir tartışma yaratmış... sonuçta Einstesin'ın "tutucu bir bilim adamı" kategorisine girmesine neden olmuştur.


6- Schrödinger'in Kedisi
Kısa özet için dokunun! Kopenhag yorumuna (tüm içeriğe değil de, bazı bölümlerine) karşı çıkan bilim adamları da olmuştur. Bunlardan en tanınanı ise yarattığı düşünce deneyi ile tabiidir ki kuantumun öncülerinden fizikçi Erwin Schrödinger'dir. Kendi kadar ünlü olan ve "Schrödinger'in Kedisi" olarak tanınan deney aslında ölçüm teorisinin eleştirisidir. Oysa garip bir -belki de- şanssızlıkla bu deney yaygın biçimde Kopenhag yorumunu tanıtmak, hatta bir anlamda kanıtlamak anlamında kullanmaktadır.


7- Çift Yarık Deneyi
Kısa özet için dokunun! Kuantum Mekaniğinin en popüler konularından olan bir deneydir Çift Yarık Deneyi (Double Slit Experiment)... ve kişilere sunduğu "Gözlemci yoksa, madde de yok" cümlesi ile özetlenebilecek olan sonuç, bir bilimkurgu romanından alıntı gibidir. Bir yanlışlık, yanlış okuma/basım, ya da klavye hatası yoktur bu sözlerde. Evren, sadece ona bakan (bilimsel tabiri ile "ölçen") bir bilinç varsa gerçekleşmekte, gerçeğe dönüşmektedir!


8- Eşevresizlik
Kısa özet için dokunun! Mehtaplı gecelerde izlemeye doyamadığımız Ay biz ona bakmadığımızda her yerdedir. Einstein "Ben bakmadığımda da Ay'ın orada olduğuna inanmak istiyorum" diyerek "ölçümün içinde yaşanan ortamı oluşturduğu" gerçeğine isyan etse de, bakmadığımızda "her yerde" olan Ay, biz baktığımızda, baktığımız için, bir tanedir. Biz de bu yüzden iki, ya da istediğimiz sayıda değil, bir mehtaba razı olmak zorunda kalırız.



  ÖZEL GÖRELİLİK VE KUANTUM MEKANİĞİ TEMELİNDE
FAL VE FALCILAR

1- Zamanın İçindeki Her An Şimdiden Vardır
Kısa özet için dokunun! Özel Rölativite Kuramı bizlere sadece her insanın bir diğerinden farklı hızda geçen bir zamanı olduğunu söylemekle kalmaz; geçmiş ve geleceğin aslında olmadığı ya da -daha doğrusu- geçmiş ve geleceğin çoktan olduğunu da kanıtlar.

Albert Einstein
Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek arasındaki fark sadece bir illüzyondan ibarettir.



2- Gerçekliği Kişinin Bakış Açısı
(Bilinci) Yaratır.

Kısa özet için dokunun! Bilim adamları geçmiş ve geleceğin zaten var olduğunu kanıtlamakta; okültistler ise bazı kişilerin “zaman” adlı hazır somunun çeşitli kesimleri ile kontak kurabildikleri varsayımını ortaya atmaktadırlar. Ancak işler bundan sonra karışmaya başlar… çünkü kuantum mekaniğine göre gerçeklik an bazında, dalga fonksiyonu çöktürülerek (süperpozisyondaki olasılıklardan biri seçilerek) kişisel biçimde yaratılmaktadır. Herkese uygulanabilecek kesin ve tek tip gerçeklik yoktur.



  SEROTONİN, İNANÇ ve MUTLULUK

Serotonin, İnanç ve Mutluluk
Kısa özet için dokunun! Çok genç bir bilim dalı olan nöroteoloji, nöral kimya aracılığı ile spiritüelliğin nörolojik kaynağını araştırmakta ve spiritüelliğin beynin yapısı ile bağlantısı olduğunu ortaya çıkartmakta. Mutluluk kimyasalı serotonin ile spiritüel eğilim arasında doğrudan bağ var!




  BEYİN ELEKTRİĞİNDEKİ BİLİNÇ!

1. Bölüm
Kısa özet için dokunun! Kuantum bilimi, pop kültürün popüler değimlerinden olan "elektrik alamamak" sözünün gerçekleri yansıttığına gönderme yapan bazı bulgulara ulaştı. 2015'de ortaya atılan bir teoriye göre beyin elektriği çağdaş bilimde sanıldığı gibi niteliksiz bir "çakış" değil; "seçim şansları taşıyan" bir fenomen!


2. Bölüm
Kısa özet için dokunun! Bulguya göre süperpozisyonlar aksiyon potansiyelinde (beyin elektriğinde) de yer almakta, var olmaktalar! Yani beyin elektriği iyon akımları ile sınırlı "bir çakış"ın ötesinde bir fenomen! (...)

Psikolojik durumumuzu belirleyen, hayata bakış açımızı (böylelikle de yarattığımız paralel evrenleri, yani kaderimizi) meydana getiren ajanlar olan nörotransmiterler olağan elektrik ile değil, alternatif seçim şansları taşıyan sinyallerle salgılanmakta olabilirler!




  İNANÇ ve BEYİN

1- Bir Dağı Yürütmek
Kısa özet için dokunun! İnanç ile aklınıza gelen her şeyi yapabilir, hatta bir dağı bile yerinden oynatabilirsiniz. Bunu başaramama nedeniniz dalga fonksiyonunu çöktürmek adına gereken enerjiyi sağlayamamanızdır.


2- Yaratılan Evrenler
Kısa özet için dokunun! Wigner’in modeline göre ise çöküşü yaratan ölçüm değil, bilinçtir! Wigner, herkesin kendi bilinci ile dalga fonksiyonunu birbirinden özgürce çöktürdüğünü söylemekte, çöküşü gözlemin değil, bilincin gerçekleştirdiğini vurgulamaktadır. Bilincin ise çöküşü inanç doğrultusunda yaratmakta olduğunu söylemek hatalı sayılamaz. Kendi evreninizi ise inancınız ölçüsünde ve de inancınız doğrultusunda yaratırsınız.





  HİGGS BOZONU

Higgs Bozonu
Kısa özet için dokunun! “Tanrı parçacığı” da denilen Higgs boznonun büyük bir tutku ile aranma nedeninin özünde evrenin nasıl yaratıldığı hakkındaki ortak insan merakı vardır. Aslında bu merakın gerisinde ise "biz kimiz, neden buradayız?" sorusu bulunur... denilirse yalan olur bence; çünkü aslında "Neden acı çekiyoruz? Neden istediğimizi yaşamı süremiyoruz?" gizli çığlığının ittirmesidir çabalamalarda etkin olan. “Herşey Big Bang (yani evreni oluşturan "Büyük Patlama"nın) sonrasında, saniyenin milyonda biri sürecinde büyük miktarda saf enerji olan ve kütleleri bulunmayan parçacıkların yayılmasıyla oluşmuştur.” Standart anlatım bu şekildedir. Buraya dek her şey "yolunda gitmektedir" bir anlamda. Ancak bundan sonra asıl yanıtlanamayan soru kapıya dayanır: "Nasıl olmuştur da maddenin temel yapısı enerjiden başlayarak kütleye dönüşmüştür? Madde, yani siz/biz dahil her şey nasıl oluşmuştur?" Bilim adamlarının bu kritik sorunun yanıtının Higgs bozonu adlı atom altı parçacık ile verileceğine inanmaları ile arayış (hengame mi demeli?) başlar.





  ATOMALTI PARÇACIKLAR

Atomaltı Parçacıklar


ANA SAYFA    |    Sorular    |    Astroloji    |    Kuantum    |    Ezoterizm    |    Filmlerimiz    |    İletişim

Dizayn: JANUS722.com    |    © 2015 -