Programı İnceleyin!

(Bu program bir tedavi değil, bilgi paylaşımıdır.)

  • Gerçeklik, kuantum uzayındaki "dalga fonksiyonu"nun (buna “farklı kader olasılıklarının akışı” diyelim) çökmesi ile var olur.
  • Dalga fonksiyonu, Wigner1 ve Stapp2 benzeri bilim adamlarına göre insanın bilinçli seçimi ile çöker.
  • Aksiyon potansiyelinde (beyin hücreleri olan nöronlar arası çakan elektrikte) süperpozisyon (buna da “farklı kader olasılıkları yığını” diyelim) olduğu hakkında Fisher3 tarafından önemli bir hipotez geliştirilmiştir. (Konu hakkında bilgi edinmek için BEYİN ELEKTRİĞİNDEKİ BİLİNÇ! adlı yazıyı okuyabilirsiniz.)
Yani beyin elektriği hangi yapıdaysa, dalga fonksiyonu o şekilde çökecek, gerçeklik o biçimde var olacaktır.

Bu bilgiler sonucunda şu gerçek ortaya çıkmaktadır: "Mutlu olmak şartlara değil, beyin elektriğinin yapısına bağlıdır."

Elektriğini iradi şekilde pozitive eden, şartlar ne olursa olsun mutluluk denilebilecek süreduruma geçebilir. Hedef; şartları değil, elektriği değiştirmek olursa, rahatlık daha kolaylıkla elde edilebilir.

Pozitif Enerji Eğitiminde beyin elektriğini pozitive etmek için,

  • beynin çalışma şekli,
  • evrenin yapısı,
  • tanrı,
  • pozitif ve negatif enerji denilen şeyin ne olduğu,
  • neden var olduğu
benzeri bilgiler kuantum mekaniği ve ezoterik teoriler bazında anlatılmakta, eğitim sonunda basit egzersizler verilmektedir.

Beyniniz bir araçtır, onu kullanmayı olduğu kadar, tamir etmeyi de bilmezseniz yolda kalabilirsiniz. Tamir etmeyi öğrenmek için ise öncelikle yapısını tanımak gerekir. Sürücü kurslarında bu yüzden mekanik hakkındaki derslere, direksiyon dersleri ile aynı ölçüde yer verilir. Ayrıca “Quantum Mind” teorileri üzerine kurulu eğitimimiz “Yukarıda ne varsa, aşağıda o vardır”4 görüşüne dayalıdır. Fiziği (aşağısını) bilmeden, fizik ötesini (yukarısını) anlamak zordur.

Araştırmalar insan beyninin -klasik bilim tarafından yüzyıllarca inanılmasa ve bu düşünce tabu olarak görülse de- tahmin edilemeyecek ölçüde “adapte olma” ve “değişme” kapasitesi5 bulunduğunu ortaya koymaktadır. Beynin -yaşlılıkta bile- yeni nöronlar yaratma yeteneği bilim adamlarını şaşırtmaktadır. Bu yüzden her insan bir şeyin -örneğin değişimin- gerekliliğine gönülden inanırsa, o işin metodunu bilirse, sahip olmayı isterse, zaman ayırır ve zaman verirse (yılmazsa, sabrederse) o şeyi her zaman elde eder.

Başarısız yoktur, isteksiz ve inançsız vardır.

1 Eugene Wigner. 1963 Nobel Fizik Ödülü sahibi Macar asıllı teorik fizikçi, matematikçi, mühendis.
2 Henry Stapp. Amerikalı teorik fizikçi.
3 Matthew P. A. Fisher. Amerikalı teorik fizikçi.
4 Hermes Trismegistus.
5 Nöroplastisite.


ANA SAYFA    |    Sorular    |    Astroloji    |    Kuantum    |    Ezoterizm    |    Filmlerimiz    |    İletişim


Dizayn: JANUS722.com    |    © 2015 -