722 Sistemi Majikal Eğitim
Pozitif Enerji Eğitimi
Astroloji Eğitimi
DANIŞMANLIK
SİTEYE ÜYE OLUN
Güncellemeleri hemen haber alın,
üyelere özel sayfalara girin.
ÜYE GİRİŞİ

BU SAYFAYI PAYLAŞIN! >>

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Janus tarafından verilen yanıtlar, Quantum Mind, Quantum Field Theories, Electromagnetic Theories of Consciousness hipotezleri ile
okült bilgilerin sentezi ile yaratılan 722 SİSTEMİ temelindedir.
Sistemin veya yanıtların mutlak doğruları yansıttıkları iddia edilmemektedir. Bilgiler, "doğru olduğuna mutlak olarak inanılanlar" kapsamındadır.

İçerik ve Üslup    |    Yanıtlanmayan Soru Konuları    |    Sayfanın Çalışma Şekli    |    Temel İnançlarımız

Psiko-terapi ve psiko-analiz hk.  |  Psikologlar hk.  |  Yahudiler hk.  |  Kabalist majisyenler hk.  | 
Satanizm disiplini hk.  |  Şeytan hk.  |  Karanlık kavramı hk.  |  "Ataerkil" sözcüğü hk.  |  "Bilim adamı" sözcüğü hk.

İçerik ve Üslup

 • Sayfanın amacı sadece sorucu ve okurun bilgi haznesini farklı görüşlerle zenginleştirmektir. Paylaşılan bilgileri kullanma tasarrufu sorucu ve okurundur.
 • Yanıtlar, her inançtan insanı kucaklayacak üslup ve bakış açısı temelinde verilmeye özen gösterilmektedir. (Örneğin bir yaratıcıdan söz edileceği zaman -her hangi bir görüşe özel önem verildiğinin düşünülmemesi için- Allah has ismi, Ana Tanrıça/Baba Tanrı, tanrı, evren vb. adları olabildiğince birlikte kullanılmaktadır.)
 • Yaratıcı sözcüğü ile kastedilen kavramı kişiler eğilimlerine göre;
  • Allah, tanrı, Ana Tanrıça, Baba Tanrı, Buda vb.,
  • the Unmoved Mover (Aristotle), Absolute Spirit (Hegel),
  • evren, kuantum uzay-zaman geometrisi, kuantum uzay-zamanına embed bir gerçeklik,
  • Implicate Order (Bohm), non-computable quantum field (Penrose), Proto-Consciousness (Hameroff) vb.
  şeklinde algılayabilirler.
 • Yanıtlarda hiçbir kurum, kişi ve görüş doğrudan eleştirilmemektedir.
 • "Süredurum" sözcüğü, inertia (atıllık) manasında değil; "içinde bulunulan durumun sürüp gitmesi" anlamında kullanılmaktadır.
 • "Evrim" sözcüğü ile Darwinizime gönderme yapılmamakta, "ruhsal evrim" kastedilmektedir.
 • Yanıtlarda geçen “pozitif elektrik” sözünün gerisinde bir pop kültür kavramı değil, 2015 yılında ortaya atılan bir kuantum teorisi vardır.
 • Türkçede pek çok karşılığı olabilecek İngilizce bir sözcük ya da değimin -eğer dilimizde yer etmiş bir karşılığı yoksa- (kişisel kelime seçimiyle çevirisinin yapılmasının o sözcük ya da değimin içeriğine yorum katmak anlamına geldiğine inanmakta olduğumuzdan) çevirisi yapılmamakta, İngilizce olarak verilmektedir. Okur, karşılaştığı İngilizce sözcüğü çeviri sitelerinden araştırırsa, kendi beyin yapısına en uygun karşılığı bulacak ve kavramı daha iyi anlayacaktır.
 • Köşeli parantezler [..] içindeki paragraflar, konu dışı açıklamaları içeren ve okurun dilerse atlayabileceği bölümlerdir.
 • Soru başlıklarındaki parantez içindeki kelimeler editör tarafından soruya atanan başlıklardır. (Parantez dışındaki sözcükler, sorucunun belirlediği başlıktır.)

Yanıtlanmayan Soru Konuları

Eleştirel tonlamadaki ve/veya tartışma yaratmaya neden olabilecek sorular kadar;

 • Belli kişiler, kurumlar, şirketler, firmalar, tanınmış kişiler, politikacılar,
 • Politik görüşler, Müslümanlık dahil tek tanrılı dinler, finansal/sanatsal konular,
 • JANUS'un, site admininin, editörlerinin, moderatörünün, sahibinin kimliği ya da geçmişi,
 • yazarlar, düşünürler, sosyal medya fenomenleri, politikacılar, tanınmış kişiler, politikalar, kitap yorumları
hakkındaki sorulara yanıt verilmemektedir.

Temel İnançlarımız

 • İnsanlar, rahat olduklarında kendileri için en iyisini seçme yeteneğine sahip olarak doğarlar.
 • Eleştirmek -ataerkil kültüre öğretildiği gibi- gelişime değil, adavete neden olan bir eylemdir. Herkes kendi ürettiklerine odaklanıp, bunları ortaya dökerek, kimin ne kadar aldığı ile fazla ilgilenmeden ilerlemelidir. Sorulan sorulara yanıt verirken bazı düşünceleri söylemek zorunda kalmak ile eleştiri yapmak farklı şeylerdir.

 • Psiko-terapi ve psiko-analiz hakkında: Psikoterapi ve psikanaliz -diğer her şey gibi- pozitif yaklaşım (niyet/enerji) ile ele alındığında olumlu sonuçlar yaratabilirler. Diğer yandan, sistemimizde yer alan, ETC (Electromagnetic Theories of Consciousness, “EM Bilinç Teorileri”) temelli “geçmişi düşünmek ve konuşmak, zaten var olan EM alanı eksite eder” şeklinde özetlenebilecek düşüncenin bu yöntemlere ters düşüyor olması bizi ilgilendirmez.

 • Psikologlar hakkında: Psikologlar; değerli, birikimli, anlayışlı, ileri görüşlü, güvenilir, insanlara daha kaliteli bir yaşam sunma amacı ile yola çıkan, eğitildikleri konuda emek veren, saygı duyduğumuz, yaşam ve ilişkiler hakkında görüşlerini edinmek adına seans alınmasını önerdiğimiz, imkanımız olsa ücret ödeyerek sohbet etmek istediğimiz, bu ortamlardan kazanımlar sağlayacağımıza inandığımız kişilerdir. Ayrıca günümüzde Quantum Mind teorilerine yakınlık duymaya başlayan psikolog sayısı büyük hızla artmaktadır.

 • Yahudiler hakkında: Yahudilik adlı dine sempati duymamamız, bu dine inanan (ülkemizde ya da İsrail devleti dahil, farklı coğrafyalarda yaşayan) Musevilere karşı tavır olarak alınmamalıdır. Eleştirdiğimiz konular, Tevrat’ta yazılı olan ve -bin yıllarca dünyada aktif ve belirleyici konumda oldukları için ataerki dediğimiz kültürleri oluşturan- bazı bilgilerdir. Günümüzde ise bunlar genelde aşılmış, bu dine inanan nice insan pozitif enerji yayan beyin elektriğine ulaşmayı başarmış, Tevrat’ın içeriği araştırmacılar tarafından ciddi olarak eleştirilmeye koyulmuştur. Sempati duyulmayan konu sadece bir kitabın içeriğidir; bu içeriği aşmış (hatta Tevrat'ta yazılan görüşleri benimsemeyi seçmiş) bireyler değil. (Ayrıca bu konu hakkında verdiğim bir yanıta buradan ulaşabilirsiniz.)

 • Kabalist majisyenler hakkında: Gerçek Kabalistlere (yaşamlarını Yahveh ezoterizmi prensiplerine göre biçimlendirenlere) fazla sempati duymasak da; ülkemizdeki majikal çalışmalarında Kabalizm disiplinini kullanan arkadaşlara sadece saygımız vardır. İnancımıza göre herkes, kendine neyin iyi geleceğini sezecek kapasitededir. Pozitif beyin elektriği ile her sistemde olumlu sonuçlar elde etmek olasıdır. Ancak bazı yöntemlerin pozitif enerjiyi yok etmek adına diğerlerine göre daha büyük tehlikeler taşıdığı da unutulmamalıdır.

 • Satanizm ekolü hakkında: Çağdaş satanistler bize göre canlı ve cansızlara zarar vermeyi (kötülük yapmayı) hedeflemeyen (böylesi girişimleri bulunmayan); “özgür” olarak niteledikleri bir yaşam modelini savunan, standart moral kurallara ve dinsel söylemlere başkaldıran kişilerdir. Bülent Kısa tarafından (Aleister Crowley'in "Maji Teori ve Pratiği" kitabı girişi bazından alıntı ile) "Her insan, başkalarınınkini etkilemekten korkmadan kendi iradesini bütünleme hakkına sahiptir. Kendisi doğru yerde olduğunda, başkalarının iradesi etkileniyorsa, bu onların suçudur" şeklinde yapılan satanizm yorumu bizim ideallerimize terstir. 722 sistemine göre ilk adımda uzlaşma hedeflenmelidir.

  Yaklaşımları ve çözüm önerileri bizim idealarımıza uygun olmasa da, öğretilerinde aynı fikirleri paylaştığımız yerler az da olsa bulunmaktadır. Örneğin "En çok savaş tanrı adına çıkmıştır" benzeri düşüncelerine -bize göre de- hak vermemek mümkün değildir.

 • Şeytan hakkında: Yanıtlarda “Şeytan” sözcüğü ile ifade edilen güç, insan adlı yaşam formunun ve bazı hayvanların beyninde acı/korku/öfke yaratarak onlarla senkronize olan ve kendi vibrasyonunu (etkinlik alanını) güçlendiren yapıdır.

 • Karanlık kavramı hakkında: Sistemimizde "karanlık"; kötülük, satanik eğilim, çevreyi az görerek yaşamak, "genelgeçer"e takıntı şeklinde karşı çıkmak benzeri -ataerkinin karanlık kavramına yüklediği- içerikle ilgisizdir. Karşı olunan (tehlikesi bilinen/görülen) kavram; "ışık" adı verilen ve gözlerden fotonlarla giren EM enerjinin BELLİ frekansları olmak kadar, cennete ulaşmaya engel teşkil eden, makrokozmosta tutsak kalmaya neden olan "ışık hızı"dır. Aslında ışığın varlık (Yahveh tarafından yaratılma) nedeni aydınlatma (insanlara ödül verme) DEĞİL, ışık hızıdır. Gerçek aydınlık Müslümanlıkta "Nur" esması ile dile getirilir. Nöronlara, NT salgılanmasına neden olan Ca iyonları ile birlikte giren, spin'i bulunduğu için "kuantum dolanıklığı" yaratan, böylece de süperpozisyon taşıyan (beyin elektriğine seçme şansı veren), insan dostu "fosfor" elementi ile ilgilidir. Işık'ın giremediği derin deniz diplerinde bu tip bir aydınlık vardır. Bizim düşünce sistemimizde bu olguya "pırıltı" denmektedir. Özetle; ışık hızına (dolayısı ile ışığa) eleştirel yaklaşımımızın nedeni pop kültür kavramları ile alakasızdır ve gerisinde bilimsel verilere dayalı bir okült teori bulunmaktadır.

 • "Ataerkil" sözcüğü hakkında: Ataerkil sözü ile tüm olarak erkek cinsinin doğal eğilimleri değil, bir enerji frekansı nitelenmektedir. Bazı nedenlerden dolayı söz konusu enerjinin gerçek adı söylenmek istenmemekte, ancak yanıtlarda ifade kolaylığı sağlamak için (erkek alicenaplığı ve cömertliğine sığınarak) “ataerkil” sözcüğü kullanılmaktadır.

 • "Bilim adamı" sözcüğü hakkında: Yabancı dillerin bir çoğunda, dilimizdeki gibi cinsiyetçi “bilim adamı” kelimesi yoktur.
  Örnekler:
  İngilizce scientists
  Fransızca scientifique
  Almanca wissenschaftler
  İtalyanca scienziato
  İspanyolca científico.
  Tüm bu sözcükler en doğru şekilde "bilimci" olarak çevrilebilir.

  Bilim alanındaki ataerkil geçmiş yüzünden uzun süre “bilim adamı” kelimesini kullansak da; kozmoloji ve kuantum mekaniği konusunda kadınların gösterdikleri başarılar yüzünden yeni bilgilerin yaratıcıları hakkında “bilim insanı” sözcük grubunu gereksiz görmekteyiz. Bu nedenle 15.11.2020 tarihinden itibaren verilen yanıtlarda “bilimci” ya da Azra Erhat’ın yorumu ile “bilgin” sözcükleri kullanılmaktadır.

Sayfanın Çalışma Şekli

 • Sorular, mesaj içindeki kişisel bilgiler -gerekli görüldüğünde- çıkartıldıktan sonra sayfaya alınmaktadır.
 • Sorulan soru JANUS722 kriterlerine uygun değilse ya da JANUS'un araştırma konuları kapsamı içinde bulunmamaktaysa yanıtlanma listesine alınmamakta, bu durum -e-posta adresi verilmişse- sorucuya bildirilmektedir.
 • Yanıtlar siteye yüklenince -e-posta adresi verilmişse- sorucuya bildirilmektedir.
 • Verilen e-posta adresi haftalık, ya da aylık (ticari tanıtım içermeyen ve sadece yenilikleri bildiren) mesaj listemize eklenmektedir. Arzu edildiği takdirde ayrılmak için gerekli link gönderilen mesajın en altında yer almaktadır.


ANA SAYFA    |    Sorular    |    Astroloji    |    Kuantum    |    Ezoterizm    |    Filmlerimiz    |    İletişim

Dizayn: JANUS722.com    |    © 2015 -